Plegium
20 November, 2019


År 2025 förväntas andelen elbilar utgöra 48 procent av nybilsförsäljningen. Med detta i fokus skapas utmaningar och möjligheter avseende infrastrukturen för dessa fordon.

Oscar Sandberg är grundare till Marine Charging Point som till rederier och passagerarfärjor designar och levererar toppmoderna laddningssystem för elbilar. Bolaget är pionjärer på marknaden och har idag produktutvecklingen inom både laddnings- och övervakningssystem. System som minimera risken med batteridrivna fordon ombord på färjor utgör grundpelaren för Marine Charging Points verksamhet.

First Gate Invest stöttar Marine Charging Point genom rådgörande i kring så väl operativa frågor som strategiska frågor. First Gate Invest innehar även en styrelsepost i bolaget.