First Gate Invest är ett investmentbolag tillika ett investerarnätverk, som investerar i lovande startups. Vi har erfarenheter och kompetenser inom olika branscher och drivs alla av entreprenörskap, viljan att skapa och av lyckan i att nå framgång!

Vi är lagspelare som genom våra olikheter kompletterar varandra och breddar vår grupps samlade kunskap. First Gate Invest är möjliggörare för entreprenörer och med på resan när nästa världsbolag skapas.

Vi tror på människor vars innovationer, beslutsamhet och mod skapar morgondagens bolag.

Vi har modet att investera tidigt i unika och skalbara tillväxtbolag som behöver såväl finansiellt kapital som humankapital

Genom kompetens, engagemang och breda nätverk skapar vi förutsättningar som effektiviserar bolagens tillväxtresa

Entreprenörerna är stjärnorna som driver och utvecklar fantastiska bolag. Vår uppgift är att få våra entreprenörer att lysa!

Ödmjukt och genuint hjälper vi våra bolag i utmanande tider likaväl som vi stolt och genuint firar deras framgångarÄr du investerare och vill veta mer om oss, kontakta oss så berättar vi mer om våra visioner för framtiden.